Karunk 90 éves jubileuma

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara idén ünnepli fennállásának 90. évfordulóját. E jeles alkalomból szakkollégiumunk ünnepi rendezvénysorozattal készült.

A napot Dr. Fábián Adrián dékánhelyettes és egyetemi tanszékvezető nyitotta meg. Ezt követően Közjogi Tagozatunk két tagja, Pál Emese és Lukonits Ádám prezentálták napjaink menekültügyi és migrációs helyzetét nemzetközi, európai és hazai viszonylatban. Az előadást Vadasi Vivien, a Belügyminisztérium munkatársa zárta.

Egy rövid szünet után - a Civilisztika Tagozat szervezésében - megismerkedhettünk Dr. Harász Tiborral, Dr. Kövecs Ferenccel és történeteiken, anekdotáikon keresztül magával Óriás Nándorral is.

Az ebédszünetet követően a megjelentek egy perbeszédverseny keretein belül nyerhettek rövid bepillantást abba, hogy miként is folyik egy bírósági tárgyalás a büntetőügyekben. Külön örömünkre szolgál, hogy meghívásunkra olyan neves szaktekintélyek ültek a zsűri tagjai között, mint Dr. Krémer László (a Pécsi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának vezetője), Dr. Takács István (a Pécsi Járási Ügyészség vezető ügyésze), Dr. Visegrády Zoltán (neves védőügyvéd), illetőleg Dr. Balogh Ágnes (a hazai büntetőjog tudomány és Karunk egyik legkiválóbb oktatója). Mindemellett büszkék vagyunk szakkollégistáinkra is, akik szép számban képviseltették magukat a versenyen, és akik közül Pintér Rómeó első helyezést, Dezső Lili második helyezést, Mészáros Orsolya pedig harmadik helyezést ért el, továbbá a verseny különdíjában is Orsolya részesült.

Az ünnepi rendezvényeket követően - az ÓNSZ szempontjából - valamivel szakmaibb irányba fordultak a napi eseményei, hiszen a meghívott szakkollégiumok bemutatkozása után egy konferencia-beszélgetés keretein belül megvitatásra került a "jó gyakorlatok és az együttműködési lehetőségek" kérdésköre.

Mindazonáltal azok sem maradtak látnivaló nélkül, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak részt vennni rendezvényeinken, hiszen az Elméleti-történeti Tagozat szervezésében egy egész napos kiállítást láthattak Karunk történetéről a Halasy-Nagy József aula felé látogatók.

Végezetül szeretnénk megköszönni a meghívott szakkollégiumok, vendégelőadók, szaktekintélyek és oktatók szakértő közreműködését, valamint a szakkollégiumi tagok kitartó munkáját, melyek nélkül a rendezvénysorozat nem jöhetett volna létre!