A felsőoktatás-igazgatás átszervezésének tendenciái

A felsőoktatási rendszer 2014-ben végrehajtott reformja alapjaiban változtatta meg annak
modelljét, különös tekintettel a felsőoktatási autonómiára. Ennek okán a téma érdemi részeinek
tárgyalása előtt szükséges rögzíteni, hogy a megváltozott rendszerszemlélet, a releváns
alapjogok tartalmi és funkcióbeli átalakulása, a felsőoktatási intézmények szerepének
újragondolása szükségessé teszi az autonómia fogalmának mind a (köz)jogelmélet, mind a
(köz)joggyakorlat szemszögéből való újraértelmezését.

Kattintson ide a tanulmány letöltéséhez