A hatalommegosztás klasszikus jogintézménye alkotmányjogi szempontból

A tanulmányban a hatalommegosztás elvének, mint az alkotmányos jogállam egyik
leghosszabb múltra visszatekintő alappillérének bemutatását teszem meg. Tény, hogy számos
tanulmány foglalkozott már a hatalommegosztás koncepciójával, meglátásom szerint azonban
a klasszikus montesquieu-i triász mára már meghaladottá vált, vagy legalábbis modern
tartalommal tölthető meg. A hatalommegosztás klasszikus képlete, amikor hatalmi ágak álltak
egymással szemben, gyökeresen megváltozott. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy a témában
sok, egymástól jelentősen eltérő nézet született. Mindezt alátámasztja, hogy többen már nem
három, hanem négy, öt vagy még több hatalmi ágról beszélnek, így például megjelent a
törvényhozástól elkülönült alkotmányozó hatalom, az Alkotmánybíróság, mint új hatalmi ág,
az önkormányzatok, az autonóm jogállású közigazgatási hatóságok vagy épp a kormányzás és
a tőle elkülönült közigazgatás.

Kattintson ide a tanulmány letöltéséhez