A névjog megjelenése a Polgári Törvénykönyvben

A névjog (vagy névviselési jog) egy olyan terrénuma a jognak, amely több jogágon átível.
Megtalálható a közjogban, nevezetesen az alkotmányjogban, a közigazgatási jogban, valamint
kapcsolatban áll a büntetőjoggal is. Jellemzően azonban a magánjogban foglal helyet, azon
belül is a személyiségi jogok körében, valamint a családjogban, a társasági jogban és a szellemi
alkotások jogában. A következőkben a névviselési jog bemutatását egy rövid történeti
áttekintéssel kezdem, majd a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján elemzem.

Kattintson ide a tanulmány letöltéséhez