Nemzetközi jogi standardok a menekültügyben

A 2015-ös év az Európai Unió történetében eleddig nem látott intenzitású migrációs és
menekültügyi kihívásokat hozott magával. A menekültügyre vonatkozó jogi szabályozás
háromszintű rendszerben létezik Európában: nemzetközi jogi, uniós jogi, és tagállami
jogszabályok egyaránt vonatkoznak rá, és e szabályozási rétegek metszéspontjaiban
ellentmondásos helyzetek is előállhatnak. E tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a
menekültjogra vonatkozó egyes nemzetközi jogi és uniós szabályai milyen viszonyban – netán
kölcsönhatásban – állnak egymással.

Kattintson ide a tanulmány letöltéséhez