A népoktatás korszerűsítése Magyarországon 1848-1868 között

A XIX. század második felének politikusai megnyilvánulásaikban mind pozitív, mind negatív
értelemben hangoztatták, hogy az állami oktatás már a felvilágosult abszolutizmus korában
megvalósult hazánkban. Ezért szükséges, hogy az alábbi tanulmányban a vizsgált korszakon túl
annak előzményei is említésre kerüljenek.

Kattintson ide a tanulmány letöltéséhez