A magánjog közjogiasodásának tendenciája, különös tekintettel a szerződési szabadság korlátozására

A jogrendszer kettős, magánjogra, illetve közjogra történő felosztása Ulpianus nevéhez köthető. Az általa a Digestában meghatározott fogalom szerint „Közjog az a jog, amely a római állam státuszát érinti, a magánjog pedig az a jog, amely a magánfelek hasznára van.”

Ez a kettős tartalmi felosztás a kontinentális jogrendszerben hagyományosan alkalmazott, míg a common law nem ismeri. Ugyan a felosztás a jogszabályok differenciálódása és szaporodása okán fontos szerepet tölt be azok átláthatósága, rendszerbe foglalása szempontjából, mégis rendkívül vitatott létjogosultsága. Számos olyan álláspont van, mely egységes jogrendszerben való gondolkodást kíván a helyébe léptetni. A témával kapcsolatban fennálló megosztottság elsődleges oka az, hogy a két terrénum elkülönülése valójában kizárólag a polgári forradalmakat követő időszakban valósult meg tisztán, az idő előre haladtával pedig mindinkább elmosódni látszanak a magánjog és a közjog között meghúzódó határok.

Kattintson ide a letöltéshez