Az általános kartelltilalom elemzése a magyar versenyszabályozásban

Az 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról (Tpvt.) 11.§ értelmében tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások egyesülési jog alapján létrejött szervezetének, köztestületének, egyesülésének és más hasonló szervezetének (a továbbiakban együtt: vállalkozások társulása) a döntése (a továbbiakban együtt: megállapodás), amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. Nem minősül ilyennek a megállapodás, ha egymástól nem független vállalkozások között jön létre („versenykorlátozó megállapodások”).[1] Ez a látszólag világos és rövid tényállás azonban a gyakorlatban komoly értelmezési kérdéseket vet fel, melyeket jelen tanulmányomban kívánok elemezni.

Kattintson ide a letöltéshez