A gondatlanság megítélése a büntetőjogban

A XXI. században már kevésbé tárgyalt, ám véleményem szerint megkerülhetetlen kérdés a bűnösség, illetve ennek formái. Ezen belül a gondatlanság, mivel az utóbbi időben egyre kevesebb szó esik a bűnösség ezen alakzatáról. Ezzel ellentétes tendenciaként a gondatlanság megállapítása, illetve megítélése a gyakorlatban sok esetben nem teljesen egyértelmű. A büntető anyagi jogi kodifikáció során az 1978. évi IV. törvény szövegét ültették át a jelenleg hatályos Btk.-ba. Munkámban az elméleti oldalt alapul véve, de a gyakorlatit sem feledve veszem górcső alá a téma aspektusait. Ezen belül is a gondatlanság ismérveit és fogalmi összetevőit, majd a bírói gyakorlatra áttérve a joggyakorlatban való megjelenését.

Kattintson ide a letöltéshez