A visszaküldés tilalma és a kínzás tilalma összefüggései az EJEB gyakorlata alapján

A tanulmány célja, hogy egyrészt bemutassa a non-refoulement elvének és az Emberi Jogok Európai Egyezménye (továbbiakban EJEE) 3. cikkének, nevezetesen a kínzás tilalmának kapcsolatát. Tekintettel arra, hogy egyrészt a menekültügyi rendszer egyik legjelentősebb elve a kiutasítás tilalma, másrészt az emberi jogi védőháló részeként a kínzás tilalma elsőbbségének valamilyen módon össze kell kapcsolódnia. Mindezt akként kívánom bemutatni, hogy elemzésre kerül – többek között – az Ilias és Ahmed kontra Magyarország ügy, amely esetben Magyarország számos téren egyezménysértő magatartást tanúsított. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (továbbiakban EJEB) ugyan nem jogerősen, de megállapította az egyezménysértést és kártérítés megfizetésére kötelezte Magyarországot.

Kattintson ide a letöltéshez