Bűnügyi Tagozat

Az Óriás Nándor Szakkollégium Bűnügyi Tagozata igen sokrétűnek mondható. Ezen szekció bővelkedik a büntetőjoghoz kapcsolódó tudományokban, segédtudományokban. Tagozatunk célja ebben az évben, a büntetőeljárás gyorsításának lehetőségeinek vizsgálata, összegyűjtése, egységes szerkezetbe foglalása. Tagozatunk magas színvonalú tudományos tevékenységet folytat büntető anyagi jogi, eljárás jogi, kriminalisztikai és kriminológiai területeken. Ezt mi sem tükrözi jobban, mint az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredmények, publikációk, pályamunkák. A Szakkollégiumon belül a hallgatónak lehetősége nyílik arra hogy a tanórákon megszerzett ismeret anyagot, jobban elmélyítse, tovább fejlessze. A feszített tempójú tudományos munka mellett azonban lehetőség nyílík arra, hogy szakmai illetve közösségi programokon keresztül oldottabb legyen légkör.

A tagozat mentora: Dr. Hengl Melinda