ÓNSZ Civilisztika Tagozat

A 2013-ban újjáalakult Óriás Nándor Szakkollégium Civilisztikai Tagozata a Szakkollégium egyik legtágabb, magánjogi jogágakat magába foglaló szekciója. A magánjog, ahogy Prof. Dr. Kecskés László fogalmaz, a „jogtudomány belgyógyászata”, rendkívül szerteágazó joganyaggal. Tagozatunk ennek megfelelően a civilisztika széles skáláját felvonultató jogtudományi területek kutatását tűzte ki célul, mind a jogelmélet, mind a gyakorlati jogalkalmazás szempontjából. A Tagozat tudományos területéhez tartozik a polgári jog, polgári eljárásjog, gazdasági és kereskedelmi jog, a családjog, munkajog, illetve a magánjogi jogágakon keresztülfekvő jogterületek, mint az üzleti jog, agrárjog, európai magánjog.

 Aktuális kutatási területeink tagjaink érdeklődésének megfelelően alakulnak. Van, aki a szerzői jog, míg mások a gazdasági és kereskedelmi jog, vagy éppen az infokommunikációs jog területén igyekeznek tudásukat elmélyíteni.  Az egyéni kutatói munkásság mellett nagy hangsúlyt fektetünk szakmai programok szervezésére, valamint a tagozati szintű, közös kutatói tevékenységre is: az előző félév végén például az új Pp. kodifikációja kapcsán tartottunk fórumbeszélgetést oktatók, gyakorló bírók, ügyvédek részvételével, melyen már új tagjaink is színvonalas felszólalásokkal tudtak hozzájárulni a magas nívóhoz.

Tagozatunk felvételi feltétele a Polgári jog 2. tárgy teljesítése. A Tagozat mentora Dr. Kovács Kolos, a Polgári Jogi Tanszék tanársegédje. Várjuk sok szeretettel a civilisztika iránt érdeklődő, jövőbeni szakkollégistákat!