Híreink

I. Pécsi Szakkollégiumi Nyílt Nap

 

 

Kedves Leendő Egyetemista, Egyetemista!

Engedd meg, hogy meghívjalak a Pécsi Tudományegyetem Szakkollégiuminak összefogásaként létrejövő I. Pécsi Szakkollégiumi Nyíltnapra, amelyet a Szakkollégiumok közössége a Pécsi Tudományegyetemért és a középiskolásokkal való szorosabb összefogásért szervez meg.

Célunk hogy a pécsi középsikolások és egyetemisták jobban betekintést nyerhessenek a PTE Szakkollégiumainak, Szakjainak életébe. 

Rendezvényünk során fiatal kutatók mutatják be a PTE-n folyó kutatásaikat, valamint a PTE Szakkollégiumai is bemutatkoznak majd.

Gyere el te is, és ismerd meg a fiatal pécsi szakkollégisták, értelmiségiek életét! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Facebook esemény:

https://www.facebook.com/events/196910950658116/ 

Felvételi plakátok

 

 

Óriás Nándor Szakkollégium Felvételi

Az Óriás Nándor Szakkollégium a 2015-2016-os tanév II. szemszterében is felvételt hirdet!

 

 

Szakmai beszámoló „A jog eszközei a terrorizmus elleni küzdelemben” című konferenciáról

 

Szakmai beszámoló

„A jog eszközei a terrorizmus elleni küzdelemben”

NTP-SZKOLL-14-0017

 

Az Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő Óriás Nándor Szakkollégium „A jog eszközei a terrorizmus elleni küzdelemben” címmel, a Nemzeti Tehetség Program által támogatott projektet valósított meg a 2014/2015-ös tanév I. szemeszterében. A tevékenység általános célja a szakkollégista joghallgatók tehetséggondozása, tudományos tevékenységre sarkallása volt.

A projekt két fázisban valósult meg. Az első fázisban az Óriás Nándor Szakkollégium nyilvános pályázati felhívást tett közzé honlapján (onszak.hu), a pályázati kiírás szerint a projekt témakörben írt, mintegy 25.000-30.000 karakter terjedelmű pályamunkákkal lehetett pályázni, a pályázat nyitva állt minden magyarországi, vagy magyar nyelven működő, joggal foglalkozó felsőoktatási szakkollégium tagja számára.

A beérkezett pályamunkák közül szakmai zsűri (az Óriás Nándor Szakkollégium mentorai és elnöke, valamint a konferencia felkért előadói) választotta ki a négy legjobbat, e művek szerzői az azonos című „A jog eszközei a terrorizmus elleni küzdelemben” című konferencián előadóként vehettek részt. A pályázatra jelentkezés határideje: 2015. 05. 18-a volt, a pályázatra emailben kellett jelentkezni (a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen), a készülő pályamunka címének és a szerző nevének megadásával. A dolgozatok formai követelményeire a Scriptura folyóirat követelményei voltak irányadóak. A dolgozatok leadásának határideje 2015. 06. 01-e volt. A pályázati kiírásra hét jelentkezés történt, végül összesen hat pályamunka érkezett.

A zsűri a dolgozatok értékelésénél az alábbi szempontrendszert vette figyelembe:

Formai megfelelőség

(szakszerű hivatkozásrendszer, tagolás, szerkezet, tudományos stílus)

 

Max. pont: 30

Tartalom

(tudományos vizsgálatra érdemes téma, elemzőkészség, saját vélemény és javaslatok megjelenítése)

 

Max. pont: 70

 

 

A beérkezett pályamunkák közül a zsűri fentiekre tekintettel tehát az alábbi dolgozatokat választotta ki arra érdemesként, hogy azok a konferencián elhangozzanak:

-          Arnold Bernadett (PTE ÁJK ÓNSZ): Jogesetek és törvényi szabályozásuk a magyar terrorizmus történetéből (85 pont);

-          Bárány Viktória Fanny – Havasi Bianka – Kelemen Anna (PTE ÁJK ÓNSZ):A terrorizmus elleni küzdelem napjainkban - közjogi megközelítésben (87      pont);

-          Bánfai Edina (PTE ÁJK ÓNSZ): A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (93 pont);

-          Szabó Eszter Szimonetta (PTE ÁJK ÓNSZ): Nemzetközi terrorizmus és az ellenség-büntetőjog (91 pont).

A kiválasztott dolgozatok szerzőinek értesítésével a projekt első fázisa lezárult. A többszerzős pályamunka szerzőit arról tájékoztatta az ÓNSZ elnöksége, hogy legfeljebb két személy adhatja elő a közös kutatás eredményeit.

A projekt második fázisa „A jog eszközei a terrorizmus elleni küzdelemben” című konferencia megszervezése volt, amelyre 2015. 06. 19-én került sor. A tehetséggondozási célnak megfelelően a konferenciát úgy szerveztük, hogy az előadási lehetőséget kapott hallgatók a téma elismert szakértői mellett adhassanak elő és vehessenek részt szakmai eszmecserében. A konferenciát Prof. Dr. Herke Csongor, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettese, valamint Dr. Mohay Ágoston, az Óriás Nándor Szakkollégium elnöke nyitották meg. A konferenciára előadóként meghívtuk dr. Bartkó Róbertet, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara adjunktusát (Bűnügyi Tudományok Tanszék), aki terrorcselekmény magyar törvényi tényállását ‎értékelte az európai uniós elvárások tükrében. Elfogadta meghívásunkat dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens is, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bevándorlási és Állampolgársági Tanszékének vezetője is, aki az idegenjog szerepét vizsgálta a terrorizmus elleni küzdelemben. Szintén előadást tartott a konferencián Dr. Böröcz Miklós rendőr alezredes, a Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsának alelnöke, aki a biztonság kontra alapjogok dilemmáját fejtegette jogi szemszögből. A meghívott előadók előadásait követték a szakkollégista hallgatók előadásai, az általuk írt tanulmányok ismertetésével. A konferencia mindkét szekciója után érdemi szakmai vita bontakozott ki az előadók és a közönség tagjai részvételével.

A konferencia helyszíne a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Halasy-Nagy József Aulája volt. A rendezvényen a szakkollégisták, a mentor oktatók és az előadók mellett más, külsős résztvevők is megjelentek, így örömteli módon összesen 44 fő vett részt a konferencián.

A konferencián előadást tartott hallgatók tanulmányait az Óriás Nándor Szakkollégium megjelenteti a Scriptura c. elektronikus szakfolyóiratában (ISSN 2064-7646) 2015 őszén. 

 

A program a Nemzeti Tehetség Program Keretében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatásával valósult meg.

 

 

Pécs, 2015. június 25.

 

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„A jog eszközei a terrorizmus elleni küzdelemben”

Az Óriás Nándor Szakkollégium 2015. 06. 19-én délután konferenciát szervez „A jog eszközei a terrorizmus elleni küzdelemben” címmel. A konferencián felkért szakértők [dr. Bartkó Róbert adjunktus (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Tanszék); dr. Böröcz Miklós r. alezredes, a TEK Tudományos Tanács elnöke; dr. Hautzinger Zoltán tanszékvezető egyetemi docens (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék)] mellett négy hallgatói előadás is elhangzik. A hallgatói előadásokat az ÓNSZ pályázat útján választja ki. A pályázatra az említett témakörben írt, 25.000-30.000 karakter terjedelmű pályamunkákat várunk. A pályázaton részt vehet minden magyarországi, vagy magyar nyelven működő, joggal foglalkozó felsőoktatási szakkollégium tagja.

A beérkezett pályamunkák közül szakmai zsűri választja ki a négy legjobbat, e művek szerzői „A jog eszközei a terrorizmus elleni küzdelemben” című konferencián előadóként vehetnek részt. A konferencián előadó hallgatók tanulmányait az ÓNSZ publikálja a Scriptura elnevezésű elektronikus szakfolyóiratában.

A szakmai zsűri tagjai az Óriás Nándor Szakkollégium mentorai és elnöke, valamint a felkért előadók.

A pályamunkák formai követelményeire a Scriptura folyóirat szempontrendszere irányadó (http://onszak.hu/folyoirat/wp-content/uploads/2014/06/szerzoinknek.pdf).

 

A pályázatra jelentkezés határideje: 2015. 05. 18.

A pályázatra jelentkezni emailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehetséges, a készülő pályamunka címének és a szerző nevének megadásával.

 

A dolgozat leadásának határideje: 2015. 06. 01.

Döntés várható időpontja: 2015. 06. 05.

 

Eredményes pályázást kíván az Óriás Nándor Szakkollégium elnöksége!

 

A program a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg.

Magánjogi érvelési verseny a Jogász Napokon

A 2015-ös Pécsi Jogász Napok keretében Szakkollégiumunk Civilisztika Tagozata első ízben rendezett Pécsett magánjogi érvelési versenyt.

A megmérettetés két fordulóból állt. A versenyzők az első fordulóra írásban készítettek egy oldal terjedelmű érvelést, melyek közül a tagozati zsűri döntése alapján a legjobbak jutottak tovább a második fordulóra. A verseny 2015. április 13-án rendezett szóbeli fordulóján a négy továbbjutó (Németh Boróka, Kovács Mihály, Meilinger Csaba és Lónay Gyula) neves ügyvédekből és oktatókból álló szakmai zsűri előtt mutathatta meg kitűnő érvelési képességeit.

A versenyen III. helyezést ért el Németh Boróka, az első helyezést pedig megosztva kapta Meilinger Csaba illetve Lónay Gyula. Valamennyi helyezett pénzjutalomban részesült, továbbá az I. helyezettek gyakornoki lehetőséget kaptak a Réti Antall és Társai Ügyvédi Irodánál.

Az Óriás Nándor Szakkollégium köszönetet mond a zsűritagoknak, dr. Ormós Zoltánnak, dr. Kovács Kolosnak, dr. Bércesi Zoltánnak valamint dr. Illés Istvánnak. Külön köszönet illeti a verseny támogatóit, az Ormós Ügyvédi Irodát az OrmosNet tagjaként , a Réti Antall és Társai Ügyvédi Irodát a PricewaterhouseCoopers Legal csoport tagjaként valamint a PTE ÁJK Hallgatói Önkormányzatát.

Szakmai együttműködés a Jádi Németh Ügyvédi Irodával

 

A Jádi Németh Ügyvédi Irodával kötött szakmai együttműködés keretében az Iroda gyakornoki helyet biztosít tehetséges szakkollégistáinknak. Tagjaink így pótolhatatlan tapasztalatokat szerezhetnek és széleskörű gyakorlati tudásra tehetnek szert.

Tagfelvétel 2015 Tavasz