Alkategóriák

 • Bűnügyi Tagozat

  A leírás hamarosan érkezik.

 • Civilisztika

  A 2013-ban újjáalakult Óriás Nándor Szakkollégium Civilisztikai Tagozata a Szakkollégium egyik legtágabb, magánjogi jogágakat magába foglaló szekciója. A magánjog, ahogy Prof. Dr. Kecskés László fogalmaz, a „jogtudomány belgyógyászata”, rendkívül szerteágazó joganyaggal. Tagozatunk ennek megfelelően a civilisztika széles skáláját felvonultató jogtudományi területek kutatását tűzte ki célul, mind a jogelmélet, mind a gyakorlati jogalkalmazás szempontjából. A Tagozat tudományos területéhez tartozik a polgári jog, polgári eljárásjog, gazdasági és kereskedelmi jog, a családjog, munkajog, illetve a magánjogi jogágakon keresztülfekvő jogterületek, mint az üzleti jog, agrárjog, európai magánjog.

   Jelenlegi kutatási területeink: az Alkotmánybíróság magánjogot érintő jogfejlesztő joggyakorlata, különös tekintettel az ítéletek hivatkozhatóságára; illetve a „műkincsjog” és a „gyógyszerjog” magánjogi vonatkozásai. Tagozatunk felvételi feltétele a Polgári jog 2. tárgy teljesítése. A Tagozat mentora Dr. Kovács Kolos, a Polgári Jogi Tanszék tanársegédje. Várjuk sok szeretettel a civilisztika iránt érdeklődő, jövőbeni szakkollégistákat!

 • Elméleti-történeti tagozat

  Az újjáalakult Óriás Nándor Szakkollégium Elméleti-történeti tagozata önálló kutatási tevékenységet végez, célja, hogy tagjai önállóan publikálhassanak a szakkollégium által meghatározott kutatási témában. Emellett segédtudományként hátteret nyújt a többi tagozat számára adott jogintézmény történeti előzményeinek feltárásában. A tagozat tagjai olyan hallgatók, akik a jogi tanulmányaik mellett a történeti tárgyak – római jog, jogtörténet, szociológia, filozófia – terén szeretnének kutatásokat folytatni. Célunk ennek az elméleti - történeti érdeklődésnek teret adni és a lehetőségek megteremtésével támogatni tagjainkat a kutatásaikban.

  Rendszeres üléseink keretében nemcsak szigorúan szakmai tevékenységet látunk el a kerekasztal beszélgetéseink során, hanem törekszünk a tagozaton belüli közösségi hangulat megteremtésére is. Mondhatni az eddig tapasztaltak fényében, hogy sikerült kicsi, de erős tagozatunkból egy igazi baráti társaságot létrehozni.

  Célunk ennek a közösségnek a bővítése olyan új tagokkal, akik az egyetemi tanulmányaik mellett mélyebben érdeklődnek a fent említett tárgyak iránt és szeretnének valamelyikben elmélyedni, valamint nem utolsósorban szeretnének egy jó hangulatú közösség tagjaivá válni.

  Dr. Peres Zsuzsanna
  adjunktus

 • Közjogi tagozat

  Közjogi Tagozatunk a Szakkollégium újjáalakulásának pillanatától kezdve működik és végez aktív tudományos munkát. Örömmel mondhatjuk, hogy a közjog majd minden területén képviseltetjük magunkat, hiszen kutatási területünk az alkotmányjogra, a közigazgatási jogra, a nemzetközi jogra, az európajogra és a pénzügyi jogra terjed ki. Zökkenőmentesen folytatunk már az első pillanattól kezdve magas színvonalú és folyamatosan gyarapodó szakmai tevékenységet, mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a „jövő generációjának" képzésére is.

  Jövőbeli terveink közt szerepel, hogy a közjog még átfogóbb feldolgozását véghezvigyük, illetőleg hogy a vizsgált terület „kiszélesítése" mellett megtörténjen a közjog „elmélyítése" is. Oktatóink és hallgatóink eredményei alapján e célok nem is oly elérhetetlenek. Garantáljuk továbbá azt is, hogy a szigorúan tudományos tevékenység mellett szakmai programokkal és közösségépítő eseményekkel is gazdagabbak lesznek azok, akik minket választanak akár tagként, akár külsős hallgatóként a különféle rendezvényeinken.

  Tagozatunk mentora Dr. Kocsis Miklós, a PTE Alkotmányjogi Tanszékének adjunktusa.