Németh Zsófia

Németh Zsófia vagyok, a PTE-ÁJK ötödéves hallgatója. 2016. márciusától vagyok tagja az ÓNSZ Bűnügyi Tagozatának. Már másodévesként tudtam, hogy a büntetőjog az a terület, amely a fő tárgyak közül kiemelkedően érdekel, ezért a hozzá kapcsolódó tárgyak nagy részét elvégeztem az egyetemi éveim alatt. 2015-2016. között a Büntetőjogi Tanszék demonstrátori posztját is elláttam. A pécsi ügyészségen végzett szakmai gyakorlatom során világossá vált számomra, hogy ezt a pályát kell célomul kitűznöm. Részt vettem ügyészi kategóriában perbeszédversenyen, illetve különböző konferenciákon, büntetőjogi előadásokon is.

Fő kutatási területem a Btk. különös részében szabályozott nemi bűncselekmények kategóriája, szakdolgozatomban részletesen elemzem a fejlődéstörténetet a Csemegi-kódextől egészen a hatályos rendelkezésekig, illetve kitérek az új fejezet kapcsán a kényszerítés elkövetési módjainak alakulására az érintett tényállások helyes elhatárolása és a felmerülő jogértelmezési problémák elkerülése végett.

A szakkollégiumi tagságot remek lehetőségnek tartom azok számára, akik szívesen végeznek tudományos munkát és szeretnék ismereteiket az őket érdeklő területen fejleszteni. Ez egy jó közösség, amelyhez jó tartozni.