Nagy Eszter

A Pécsi Tudományegyetem negyedéves joghallgatója vagyok. Már a gimnázium megválasztásánál is figyelembe vettem, hogy a jogi egyetemre készülök. A PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium történelem tagozatos osztályában érettségiztem. A kezdeti célom a diplomáciai pályán történő elhelyezkedés volt, ahol jogi ismereteimnek is nagy hasznát vehettem volna. Tanulmányaim során az elképzeléseim változtak; egyre inkább érdekelni kezdett a büntetőjog és annak társdiszciplínái. Ez a fordulat nagy részben tanáraimnak is köszönhető. Az újjáalakult ÓNSZ-be történő felvétellel remélem, hogy lehetőségem nyílik egyetemi tanulmányaim igényes elmélyítésére, és hallgatótársaim jobb megismerésére.