Civilisztika

A 2013-ban újjáalakult Óriás Nándor Szakkollégium Civilisztikai Tagozata a Szakkollégium egyik legtágabb, magánjogi jogágakat magába foglaló szekciója. A magánjog, ahogy Prof. Dr. Kecskés László fogalmaz, a „jogtudomány belgyógyászata”, rendkívül szerteágazó joganyaggal. Tagozatunk ennek megfelelően a civilisztika széles skáláját felvonultató jogtudományi területek kutatását tűzte ki célul, mind a jogelmélet, mind a gyakorlati jogalkalmazás szempontjából. A Tagozat tudományos területéhez tartozik a polgári jog, polgári eljárásjog, gazdasági és kereskedelmi jog, a családjog, munkajog, illetve a magánjogi jogágakon keresztülfekvő jogterületek, mint az üzleti jog, agrárjog, európai magánjog.

 Jelenlegi kutatási területeink: az Alkotmánybíróság magánjogot érintő jogfejlesztő joggyakorlata, különös tekintettel az ítéletek hivatkozhatóságára; illetve a „műkincsjog” és a „gyógyszerjog” magánjogi vonatkozásai. Tagozatunk felvételi feltétele a Polgári jog 2. tárgy teljesítése. A Tagozat mentora Dr. Kovács Kolos, a Polgári Jogi Tanszék tanársegédje. Várjuk sok szeretettel a civilisztika iránt érdeklődő, jövőbeni szakkollégistákat!