Benke Lúcia

Benke Lúcia vagyok, harmadéves joghallgató. Úgy gondolom, hogy a szakmai fejlődésünk érdekében rendkívül fontos, hogy a jogtudománnyal való foglalkozásunk ne csupán az egyes vizsgákra történő felkészülés, a kötelező tananyag elsajátításának mértékéig terjedjen ki. Ebből kifolyólag a szakkollégium, annak színvonala, célja, már egyetemi tanulmányaim kezdetén felkeltette érdeklődésemet. A jelentkezésem ugyanakkor mostanra vált aktuálissá, ugyanis a legutóbbi szemeszterben fogalmazódott meg bennem biztosan, hogy érdeklődésem homlokterében a magánjog áll. Annak ellenére, hogy ezen terrénum áll a leginkább közel hozzám, más jogterületek -elsősorban a büntetőjog- is elnyerték tetszésemet. Figyelemmel arra, hogy a polgári jog számos területének megismerése még az elkövetkezendő szemeszterekben vár rám, konkrét érdeklődési köröm még nem körvonalazódott biztosan. Ezidáig a fogyasztóvédelmi magánjoggal foglalkoztam legmélyrehatóbban, mely egyben a felvételi dolgozatom témája is volt. A jogi ismereteim bővítése és kutatómunka végzése mellett az is motivált a jelentkezésre, hogy ezáltal egy hasonlóan érdeklődő, ösztönző közösség része lehetek.