Priol Kinga

 Priol Kinga vagyok, 2013-ban kezdtem meg jogi tanulmányaimat a PTE ÁJK-n. Elsőéves koromban a római jog volt az egyedüli kurzus, ami igazán lekötötte a figyelmemet, így viszonylag gyorsan kialakult a magánjogi érdeklődésem. A polgári jog területén belül különösen foglalkoztatnak a szerződéses kötelmek, a kártérítési jog, és a társasági jog. Az egyetem mellett állandó gyakornokként dolgozom egy polgári jogi tevékenységet végző ügyvédi irodában, ahol az egyetemeken tanultakat a gyakorlatban alkalmazhatom, valamint rengeteg új ismeretre tehetek szert. Az Óriás Nándor Szakkollégium számomra a tudományos munka kezdetét jelenti. A gyakorlati tapasztalatok szerzése mellett szeretném elmélyíteni a polgárjogi elméleti tudomásomat, és letenni az alapjait egy jövőbeni szakmai tudományos tevékenységnek. Úgy gondolom a Szakkollégiumnál nem is találhatnék alkalmasabb közeget erre, hiszen a Civilisztika tagozatban hasonló érdeklődésű szaktársaimmal oszthatom meg a gondolataimat, és a kutatásaimhoz megfelelő szakmai segítséget kaphatok.