Kiss Evelin

Kiss Evelin vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának negyedéves hallgatója, az Óriás Nándor Szakkollégium alelnöke.
A gimnáziumi érettségi után egyértelmű volt számomra, hogy a pécsi jogi karon fogom folytatni tanulmányaim, amit azóta is jó döntésnek tartok. Érdeklődésem középpontjában a magánjogi tárgyak állnak, elsősorban a gazdasági – és kereskedelmi jog, így magától értetődő volt, hogy a szakkollégium civilisztikai tagozatában lesz a helyem.
Büszke vagyok arra, hogy a fél évvel ezelőtt csupán gondolati szinten létező szakkollégiumból egy olyan csapat kezd kialakulni, amely az elsődleges tudományos tevékenység mellett kiváló közösséget is képez, mert a közös kutatási munkákon, szakmai programokon való részvételen túl a színvonalas kulturális, csapatépítő programok is nagy jelentőséggel bírnak. Nyilvánvaló, hogy a szakkollégiumi tagság rengeteg olyan többletet ad számunkra, amit a jövőben is kamatoztatni tudunk majd, és szeretettel fogunk visszagondolni szakkollégiumi éveinkre.