Bánfai Edina

Bánfai Edina vagyok, az Óriás Nándor Szakkollégium Civilisztika Tagozatának tagozatvezetője. 2015 februárjában nyertem felvételt az ÓNSZ-be, mely szervezet megannyi lehetőséget biztosított számomra. Lehetőséget arra, hogy érdeklődésemnek megfelelő témákban kutathassak, előadásokat tarthassak, publikálhassak, valamint rendezvényeket és versenyeket szervezhessek. Lehetőséget látóköröm szélesítésére, szakmai tevékenységemet segítő információkhoz való hozzájutásra.

A magánjogon belül a gazdasági és kereskedelmi jog fogott meg igazán. Kezdeti szárnybontogatásaimat leszámítva kutatásaim is e jogterülethez kötődnek. 2015 szeptembere óta vagyok a Gazdasági és Kereskedelmi Jogi TDK tagja. OTDK dolgozatomat az adóparadicsomokkal, illetve az offshore cégekkel kapcsolatos témában írtam. Mindemellett a Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszéken demonstrátori feladatokat is ellátok. Az elméleti ismeretek elsajátítása mellett fontosnak tartom a megszerzett tudás elmélyítését, bővítését gyakorlati tapasztalatok megszerzésével.

Jelenleg szakdolgozatomon dolgozom, melyben a vezető tisztségviselők felelősségével kapcsolatos kérdéseket boncolgatok. Szakdolgozatom megírásában az EMMI támogat az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében.