Cseh Balázs

2009-ben nyertem felvételt Karunkra. 2010-től a Jogtörténeti Tanszék demonstrátora vagyok, ugyanezen évtől folyamatosan a Római Jogi Tudományos Diákkör tagjaként is működöm. 2011-től a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola teológus szakára járok, illetve az intézményben működő Berényi Zsigmond Szakkollégiumnak szintén tagja vagyok. 2012-től a Kereskedelmi Jogi TDK-ban is munkálkodok. Jelenleg az egyház- és kánonjogi jogintézmények jogtörténeti fejlődésével, római jogi elemeinek vizsgálatával, az iszlám és germán jog összehasonlításával, a vallás és jog viszonyával és a bioetika jogi vonatkozásainak elméleti-filozófiai alapjaival foglalkozom. Legfőbb célomnak és szívügyemnek a jog művelését, ápolását tartom, melyhez egyedüli útként a tudomány iránti szerény, alázatos és odaadó munkát tartom.