Pulai Gábor

Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Karának harmadéves joghallgatója vagyok. Középiskolai tanulmányaimat a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium német tagozatán végeztem. Ezután – hasonlóan több joghallgatóhoz – a történelem iránti érdeklődésem vezetett erre a szakra. A szakkollégium jelentkezésemet jogtörténeti és jogelméleti ismereteim bővítése, illetve elmélyítése motiválta. A fentebb említett témakörökön kívül hatályos magánjogunk dologi és kötelmi jogi része foglalkoztat leginkább. Szabadidőmben gyakran sportolok, kedvenc sportjaim a labdarúgás és az úszás.