Schmidt Virág

Schmidt Virág másodéves joghallgató vagyok. Gimnáziumi éveimet a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban töltöttem, 2012-ben kezdtem meg tanulmányaimat a pécsi jogi karon. 2013-tól Római Jogi Tudományos Diákköri tag vagyok, illetve idén a Római Jogi Tanszéken demonstrátorként tevékenykedem. Szakkollégiumba való jelentkezésemkor az elméleti-történeti tagozatot választottam, mivel érdeklődésem középpontjában a római jog és a jogtörténet áll. Úgy gondolom, hogy a római jog biztos alapokat nyújt további jogi tantárgyak elsajátításához, a jogtörténet pedig történelmi hátteret biztosít, így bővíti, színesíti a megszerzett ismereteket.