Fajtai Krisztina

Fajtai Krisztina vagyok, negyedéves joghallgató, és az Óriás Nándor Szakkollégium

Közjogi Tagozatának tagja. Negyedévesként jelentkeztem a Közjogi Tagozatba, mivel

tanulmányaim során leginkább a közjogi tárgyak keltették fel érdeklődésemet. A közjogi

tárgyak közül a közigazgatási jog áll hozzám legközelebb, ezen belül is a köznevelésügyi

igazgatással és annak változásaival foglalkoztam eddig behatóbban. Célom, hogy közjogi

ismereteimet tovább gyarapítva újabb érdekes és aktuális kérdésekkel foglalkozzam, ezzel is

hozzájárulva az egyetemi évek minél tartalmasabb és hasznosabb eltöltéséhez.