Rinfel János

Rinfel János vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 5. éves joghallgatója. Egészen fiatalon, még gimnáziumi tanulmányaim előtt döntöttem el, hogy a jogi pályát választom. Az érettségi vizsgát követően 2007-ben sikeres felvételt nyertem a müncheni Ludwig Maximilian Universität-re. Németországi tanulmányaimat követően 2008-ban pécsen folytattam a jogászképzést. Harmadéves korom óta vagyok tagja a Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkörnek, ahol számos kutatói munkának voltam aktív közreműködője. 2012-ben sikeresen pályáztam meg a Pénzügyi Jogi Tanszék demonstrátori helyét, és a tanszékkel együttműködve 2013. február 19-én indítottuk el a Pénzügyi Jogi Tudományos Diákkört, aminek jelenleg több mint 20 aktív hallgatói tagja van. Végzősként jelentkeztem az Óriás Nándor Szakkollégiumba, mert az államvizsgákra való felkészülést kutatási munkával kívánom kiegészíteni. Ez a szakmai műhely remek lehetőséget biztosít számomra szakmai ismereteim elmélyítésére, és azok jövőbeni kamatoztatására. A közjogi tagozaton belül mind hazai, mind nemzetközi monetáris ügyekkel kapcsolatos kutatásokat végzek. Tanulmányaimat követően versenyjogi-, kereskedelmi jogi jogvitákkal, befektetői-, vagyonkezelési szerződésekkel, értékpapírokkal, pénz és tőkepiaci ügyletekkel kívánok foglalkozni.