Hohmann Balázs

 

Hohmann Balázs vagyok, a Szakkollégiumba harmadéves hallgatóként jelentkeztem. Jogi tanulmányaimat környezetmérnöki végzettségem megszerzése után - illetve azzal párhuzamosan - kezdtem meg, ennek megfelelően érdeklődésem sosem merült ki az elméleti tananyag elsajátításában, mindig foglalkoztatott a gyakorlati alkalmazhatóság kérdésköre.
 
Szakterületemként a közigazgatási jogot jelölhetem meg, mely rendkívül széles szabályozási területével és ehhez igazodó színes világával magával ragadott. A jogágon belül pedig a hatósági eljárás egyes különleges lehetőségeit - pl. civil szervezetek bevonását az eljárásba ellenőrző, tanácsadó funkcióval vagy a mediáció lehetőségeinek kiaknázása egy erősen közjogi szabályozású területen - vizsgálom, bízom benne, hogy új irányok felkutatásával és elemzésével hozzájárulhatok hatékonyabb jogalkalmazási folyamatok kidolgozásához.